CiPA trial: Het effect van het medicijn Citalopram® op klachten van pijn op de borst bij patiënten met achalasie.

Bij de ziekte achalasie is de zenuwvoorziening in de slokdarm beschadigd, hierdoor werken de spieren in de slokdarm niet goed en blijft voedsel en vloeistoffen in de slokdarm staan. Helaas is het zo dat als patiënten met achalasie zijn behandeld (bijvoorbeeld door oprekking met een ballon of een operatie), veel patiënten nog steeds last hebben van pijn op de borst. Er is weinig bekend over deze pijn op de borst bij patiënten met achalasie. Wij vermoeden dat het te maken heeft met een zeer gevoelige slokdarm. Citalopram® is een medicijn dat onder andere wordt gegeven bij mensen met een depressie. Uit onderzoek is gebleken dat dit medicijn óók werkt bij patiënten met pijnklachten van de buik door hoge gevoeligheid en bij andere ziekten van de slokdarm die samenhangen met hoge gevoeligheid.

Wij willen onderzoeken of het medicijn citalopram® ook werkt op de klachten van pijn op de borst bij patiënten met achalasie. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen en bekend zijn in het Amsterdam UMC (locatie AMC) worden gevraagd om mee te doen aan deze trial. Voor meer informatie over deze studie kunt u contact opnemen met de coördinerend arts-onderzoeker.

Deze studie is gesloten.