Verschillende medicijnen kunnen de druk ter hoogte van de onderste kringspier van de slokdarm iets verminderen. Helaas is dit effect is eigenlijk altijd onvoldoende. Daarom worden medicijnen die deze druk verminderen niet vaak meer gebruikt als behandeling van achalasie. Patiënten die last hebben van brandend maagzuur, wat vaak ontstaat of soms erger wordt na een succesvolle behandeling van achalasie, hebben meestal baat bij zuurremmende medicijnen, ook wel 'protonpompremmers' genoemd, zoals Pantoprazol® en Omeprazol®

Behandeling met medicijnen na een behandeling van de achalasie

Helaas is het zo dat als patiënten met achalasie zijn behandeld, bijvoorbeeld door oprekkingen met een ballon - pneumodilataties- of een operatie - Heller myotomie of POEM- last kunnen hebben van pijn op de borst. Recent is er een onderzoek gestart in het Amsterdam UMC waarbij dit onderzocht wordt, en of medicijnen hierbij kunnen helpen. Meer informatie over dit onderzoek - de CiPA- trial vindt u hier

Algemene informatie over medicijnen, de beoogde werking ervan en eventuele bijwerkingen vindt u in het Farmacotherapeutisch Kompas